YASAL

http://www.sperorealestate.com web sitesi için Kullanım ve Gizlilik Şartları ve ilgili tanımları aşağıda verilmiştir.

Buna göre:

Web sitesi   :  http://www.sperorealestate.com web sitesini ifade etmektedir.

SPERO : Web sitesinin sahibi olarak SPERO’yu ifade etmektedir.

Kullanıcı(lar)     : Web sitesine, kayıt formunda istenilen bilgileri gönüllü olarak girmek suretiyle kayıt yapan gerçek şahısları veya kurumları, ya da siteyi herhangi bir kişisel bilgi vermeden ziyaret eden kişileri ifade etmektedir.

Web Sitesini ziyaret ettiklerinde Kullanıcılar, SPERO veya direktörlerinin, çalışanlarının, acentelerinin veya içerik sağlayıcılarının ve/veya SPERO grup ya da ana şirketlerinin, verilmiş olan herhangi bir beyan, bilgi, yorum, görüş, haber, görsel, şekil, grafik ile gerek SPERO’ya gerek üçüncü şahıslara ait herhangi bir diğer içerikten, bu tür içeriklerdeki gecikme, eksiklik veya hatalardan bu içeriklerin kullanımından veya içeriğe güvenilerek gerçekleştirilen eylemlerin sonuçlarından ya da işbu Kullanım ve Gizlilik Şartlarının okunmamasından kaynaklanan herhangi bir maddi veya manevi zarardan ve/veya olası, doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca SPERO, Web sitesinde bulunan herhangi bir bilginin doğruluğu ve/veya yeterliliğine dair herhangi bir garanti vermemektedir.

Kullanıcılar, SPERO veya direktörlerinin, çalışanlarının, acentelerinin veya içerik sağlayıcılarının ve/veya SPERO grup ya da ana şirketlerinin, SPERO logosu veya Web sitesinin herhangi bir şekilde başka bir internet web sitesinde kullanımından, üçüncü şahıslar veya ziyaretçiler tarafından yüklenmiş olabilecek içeriğin kullanımından veya genel internet kullanımından kaynaklanabilecek sivil veya cezai yükümlülüklerden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt ederler.

Kullanıcılar, SPERO’nın Web Sitesi Kullanım ve Gizlilik Şartlarını herhangi bir zamanda değiştirebileceğini veya güncelleyebileceğini, Kullanıcıların da Web Sitesini kullanırken söz konusu değişiklik veya güncellemeleri kabul etiklerinin varsayılacağını kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, SPERO bünyesinde açık bir pozisyona başvurman ve/veya kendileri hakkında tanıtıcı bilgiler girmek ve/veya kullanıcı tercihlerini takip edebilmek için Web Sitesine kaydolurken kişisel bilgilerini vermeleri gerekebileceğini ve ayrıca söz konusu bilgiler için açıkça izin verdiklerini kabul ve taahhüt ederler. Bu bilgiler, Kullanıcıları daha iyi anlamak, tercihlerine ve şikayetlerine göre hizmetleri iyileştirmek ve Web sitesinde yapılacak etkinlik ve değişiklikleri bildirmek üzere toplanmaktadır. Kullanıcılar, söz konusu bilgilerin SPERO veri tabanında gizlilik ilkeleri dahilinde tutulacağını ve ticari amaçlarla üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını kabul ederler. SPERO söz konusu bilgileri grup şirketleriyle veya yasal bir gereklilik altında kamu otoriteleri tarafından istenmesi halinde paylaşabilecektir.

Kullanıcılar, Web sitesine sağlamış oldukları kişisel bilgileri güncelleyebileceklerini, böylece yasal uyumluluk amacıyla bilgilerin doğru ve net olmasını sağlayabileceklerini, ayrıca yanlış bilgiler vermenin yasal sonuçlarından sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcılar, Web sitesinin başka web sitelerine ve internet içeriklerine linkler içerebileceğini ve SPERO’nun bilgilerin doğruluğunu ya da gizliliği taahhüt veya garanti etmediği bu sitelerdeki içeriklerin kontrolü, doğruluğu ya da yeterliliği hususunda SPERO’nun herhangi bir yetkisi olmadığını, bu nedenle oradaki içeriklerle ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmediğini kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, söz konusu web sitelerinin kullanımı veya içeriğinden kaynaklanan ya da bunlarla alakalı herhangi bir maddi veya manevi zarardan ve/veya olası, doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan SPERO’nun sorumlu olmadığını kabul, taahhüt ve garanti ederler.

Kullanıcılar, Web Sitesinde SPERO veya üçüncü şahıslara ait beyan, bilgi, yorum, görüş, haber, görsel, şekil, grafik veya diğer içerikler olabileceğini ve SPERO’nun söz konusu içerikle ilgili olarak Fikri Mülkiyet Yasası tarafından belirlenen şekilde fikri mülkiyet haklarına sahip olduğunu kabul, taahhüt ve beyan ederler. Bu tür içerikler SPERO’nun izni olmaksızın kopyalanamaz, değiştirilemez, çoğaltılamaz, satılamaz, dağıtılamaz, kullanıma açılamaz veya müdahale edilemez.

Kullanıcılar gayri kabulü rücu olarak Web Sitesi Kullanım Şartlarını Web Sitesine erişim sağlamadan önce okuduklarını ve yukarıdaki tüm hükümlere uyacaklarını kabul, taahhüt ve beyan ederler. Burada belirtilmiş olan hususlarla alakalı anlaşmazlıklar, Daleware/ABD Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözümlenecektir. Web sitesinin içeriği ve SPERO elektronik medya ve bilgisayar kayıtları, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu Madde 287’ye göre delil oluşturmaktadır.